TYP: a1

Nagroda Przyjazny Brzeg 2023 - wiecie, kto ją dostał?

poniedziałek, 10 czerwca 2024

Duma! - tekst pochodzi z Subiektywnego Serwisu Internetowego

Wyniki dorocznego konkursu „Przyjazny Brzeg 24” przekazał Czytelnikom i Skrytoczytaczom SSI news opublikowany dnia 29 lutego 2024. Dziś relacja z uroczystości wręczenia wyróżnień – Laury XX Edycji Konkursu, która odbyła się 4 czerwca 2024 r. w  sali konferencyjnej siedziby Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 11. Odbyła się jako oficjalna, lecz mająca bardzo kameralny charakter.

Gości przywiał  Wojciech Skóra, wieloletni sekretarz jury NPB i od pierwszej edycji konkursu jego juror. Przywitał przybyłych laureatów, przyjaciół konkursu i gości reprezentujących patronów honorowych konkursu w osobach: senatora RP – Jerzego Wcisła, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Piotra Borysa, przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury, Departamentu Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Przemysława Rdesta, dyrektora Departamentu Rozwoju Turystyki Polskiej Organizacji Turystycznej – Jacka Janowskiego, Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – Jacka Treichela, sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK – Elżbietę Moszczyńską oraz pomysłodawcę konkursu i Przewodniczącego Jury –  Andrzeja Gordona.

Andrzej Gordon przypominał genezę powstania konkursu, jego rozwój i znamienitych laureatów. Zwrócił uwagę na trwałe efekty ich pracy, często okupionej długoletnimi działaniami i popartymi niekonwencjonalnym argumentami, umożliwiającymi przekonanie lokalnych władz i mieszkańców do realizacji inwestycji związanych z rozwojem turystyki wodnej. Przypomniał patronów honorowych konkursu, tych samych od pierwszej edycji, podkreślając ich zaangażowanie i włączenie się w promocję turystyki wodnej, w najszerszym tego określenia znaczeniu.

Listę nagród „Przyjaznego Brzegu 2024” już poznaliście w  tekście w/w newsa SSI. Dzisiejszy news poświęcony jest osobie naszego Laureata – Tadeusza Lisa, który nagrodę „PB” otrzymał za znakomite poradnictwo organizacyjno-techniczne dla żeglarzy na całym świecie – publikowane od wielu lat właśnie w SSI.

Uroczystość wręczenia laurów konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu i medali im. gen. Ignacego Prądzyńskiego zakończył wspólny obiad PT Laureatów, gdzie jeszcze długo, już podczas indywidualnych rozmów wymieniano swoje opinie o idei konkursu i jej realizacji, przedstawiano własne osiągniecia i najbliższe plany, a przede wszystkim deklarowano chęć przystąpienia do coraz liczniejszego Klubu Przyjaciół Przyjaznego Brzegu.

Tadeusz Lis z Żoną Anną - korektorką i redaktorką newsów Tadeusza.

 

 

Tagi: SSI, Kuliński, Lis, Przyjazny Brzeg, nagroda
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 20 June

Joanna Pajkowska zwycięzczynią TWO - STAR
wtorek, 20 czerwca 2017
We Fryburgu w Szwajcarii zmarł Bronisław Miazgowski - instruktor żeglarstwa i wychowania morskiego w Zarządzie Głównym dawnej Ligi Morskiej i Kolonialnej, pisarz-marynista, założyciel Klubu Marynistów, inicjator i założyciel Międzynarodowego Instytutu Kul
sobota, 20 czerwca 1981
Starosta koszaliński, na terenie przystani Klubu Tramp, wręczył pierwsze książeczki żeglarskie grupie miejscowych żeglarzy. Data ta została uznana za początek istnienia Klubu Morskiego Tramp w Koszalinie.
niedziela, 20 czerwca 1948
Urodził się w Kamyszynie nad Wołgą Witold Bublewski, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, działacz harcerski i Ligi Morskiej.
poniedziałek, 20 czerwca 1904
Yacht Klub Polski organizuje pierwsze morskie regaty na trasie Gdynia-Roenne; na starcie stanęło 9 jachtów; w regatach zwyciężył s/y "Witeź" z Kpt. Michałem Laudańskim.
wtorek, 20 czerwca 1933