Drogi Użytkowniku,

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli korzystasz tylko z naszego newslettera (otrzymujesz od nas informacje o ciekawostkach żeglarskich, nowych ofertach), nie dotyczą Cię informacje dotyczące konta na www.tawernaskipperow.pl (dalej: „Konto”). Jeśli korzystasz tylko z Konta, nie dotyczą Cię informacje dotyczące newslettera. W tekście poniżej wskazujemy fragmenty które dotyczą tylko newslettera lub tylko Konta.

Kto przetwarza Twoje dane?

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Charter Navigator sp. z o.o. (dalej: „Charter Navigator”) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Grochowej 42, zarejestrowana w

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m.in. utrzymanie Konta, realizowanie Twoich zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera). W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli posiadasz Konto;

b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Charter Navigator (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Charter Navigator (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;

d) w celu kierowania do Ciebie przez Charter Navigator treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Charter Navigator (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail oraz drogą SMS/MMS, zawierających informacje o aktualnych ciekawostkach, ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Pliki Cookies

Staramy się stale ulepszać nasze serwisy tak aby były dla Ciebie jak najbardziej pożyteczne. W tym celu gromadzimy Twoje dane za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, aby prezentowane na naszych stronach treści były dopasowane do Twoich preferencji – bazując np. na Twojej dotychczasowej aktywności na stronie, w tym historii zakupów czy wyszukiwanych fraz. Wykorzystujemy tutaj także oprogramowanie pochodzące od firm zewnętrznych, takich jak Google LCC i Facebook.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.

Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Charter Navigator, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług księgowych, consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni.

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Charter Navigator Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

• możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać;

• możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Charter Navigator je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby Charter Navigator przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);

• możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

• w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Charter Navigator odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”); Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa skontaktuj się z nami na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)].

Zakupy u partnerów osób trzecich w ramach platformy Charter Navigator

W obrębie naszych serwisów oferujemy Ci możliwość zakupu produktów i usług sprzedawanych zarówno przez Charter Navigator jak i przez naszych partnerów lub innych użytkowników. W przypadku gdy kupujesz jakiś produkt od naszego partnera, weź pod uwagę, że Charter Navigator jest tylko dostawcą platformy, która umożliwia prezentacje ofert osób trzecich. Natomiast administratorem danych osobowych w tym przypadku jest strona, która przetwarza Twoje dane w celu obsługi złożonego zamówienia (wykonania umowy). Dlatego jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych u tych podmiotów, powinieneś skontaktować się bezpośrednio z nimi.

Jak możesz się z nami skontaktować?

W sprawie ochrony danych możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@charternavigator.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz wysłać pismo przesyłką tradycyjną na adres Charter Navigator sp. z o.o., 31‑409 Kraków, ul. Grochowa 42 lub skontaktować się z nami poprzez numer telefonu +48 12 268 22 49.